ronde 1 (10.00-11.00 uur)workshop

1f: Katalyse en gaschromatografie

Door: Paulien van Bentum, Universiteit van Utrecht

Vorm: workshop

Doelgroep: docenten bovenbouw havo/vwo (scheikunde)

Net als veel andere thema’s binnen scheikunde blijft katalyse voor leerlingen vaak een ongrijpbaar begrip tot ze er zelf mee aan de slag gaan. De Universiteit Utrecht heeft daarom samen met onderzoekscentrum MCEC een practicum ontwikkeld voor 5/6 VWO waarbij leerlingen zelf het principe van katalyse kunnen ontdekken in de klas. In het practicum wordt het rendement van verschillende katalysatoren onderzocht. Met behulp van een heterogene katalysator wordt methaan omgezet tot koolstofdioxide. De reactieproducten worden gemeten met onze CompactGC™ (beschikbaar gesteld door een van de UU onderzoekslabs in samenwerking met Interscience).

Dit practicum is daardoor ook uitermate geschikt om gaschromatografie in de klas te behandelen. Daarnaast laten we leerlingen nadenken over de complexiteit van industriële vraagstukken, want ook andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de meest geschikte katalysator komen aan bod.

Tijdens de workshop ga je in groepjes zelf aan de slag met de proef. Als je enthousiast, komen we graag met deze workshop langs op school. Wil je alvast een kijkje nemen? Ga dan naar www.gcindeklas.nl voor een impressie van het practicum.