ronde 2 (11.15-12-15 uur)workshop

2j: Wetropolis: watermodellen bouwen en gebruiken

Door: Wout Zweers, WOW lab Enschede samen met Jan Jaap Wietsma, Universiteit van Twente

Vorm: workshop

Doelgroep: docenten vmbo/havo/vwo (natuurkunde, NLT, Aardrijkskunde) en leerkrachten W&T

In Nederland leven we met water. Soms is er extreme neerslag en overstroming, op andere momenten hebben we een groot tekort aan water. Water op en onder het aardoppervlak speelt een hoofdrol als het gaat om klimaat en leefomgeving. Denk daarbij aan vervuiling of verzilting van grondwater door verdroging of zeespiegelstijging. 

Hoe water zich in het landschap gedraagt of welke risico’s van overstroming of verdroging er zijn, is lang niet altijd inzichtelijk. Met Wetropolis is een benadering ontwikkeld die gebruik maakt van (zelf te maken) fysieke modellen waarmee het gedrag van water in het landschap en in de bodem zichtbaar en tastbaar wordt. 

In de workshop kun je zelf aan de slag om Wetropolis technieken te gebruiken, zoals fysieke 3D modellen van rivieren of waterlopen rond de stad. Hiermee zijn experimenten te doen om waterafvoer of extreme waterstanden te onderzoeken. Met andere modellen kun je kijken naar het gedrag van water in de bodem, bijvoorbeeld van zout en zoet water onder eilanden in zee of in de duinen aan de Nederlandse kust. Met kleurstoffen zijn bijvoorbeeld verzilting van landbouwgrond, of het uitspoelen van kunstmest in slootwater in het model zichtbaar te maken. 

Als je zelf een model maakt van het landschap of de ondergrond op je eigen woonomgeving zorgt dat voor betrokkenheid, gesprek en begrip. In de workshop leer je hoe je deze fysieke modellen maakt en in de les kunt inzetten.