ronde 3 (13.00-14.00 uur)workshop

3e: Practicum spectrometrie

Door: Iris Verhoeff, Universiteit van Amsterdam

Vorm: workshop

Doelgroep: toa’s en docenten havo/vwo bovenbouw, scheikunde en NLT

Deze workshop geeft een inkijkje in het scheikunde practicum Spectrometrie van Bètapartners voor bovenbouwleerlingen vwo. Met behulp van zichtbaar licht kunnen de absorptie- en emissiespectra van stoffen gemeten worden aan de hand van spectrometrie. De verkregen informatie kan vervolgens gebruikt worden om de chemische eigenschappen van een stof te bepalen.

Deze techniek gebruikt men ook in medische wereld. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar de werking van photosensitizers, stoffen die men inzet bij de behandeling van kanker. Een bekende photosensitizer is chlorofyl. In dit practicum extraheren de deelnemers zelf chlorofyl uit spinazie en vervolgens maken zij een ijklijn waarmee zij in een volgende stap een onbekende concentratie chlorofyl in een oplossing berekenen.

Scheikunde studenten begeleiden het practicum en verzorgen een inleiding waar spectrometrie in de context van medisch onderzoek centraal staat. De deelnemers werken in tweetallen met een spectrometer. Praktisch, betekenisvol en scheikunde bovendien. Deze werkgroep bestaat uit een ingekorte versie van dit practicum om hiermee kennis te maken.