presentatieronde 3 (13.00-14.00 uur)

3j: NO2 meten met Palmes buisjes en satelliet

Door: Dorien Dorresteijn, GLOBE Nederland samen met Bas Mijling, KNMI

Vorm: presentatie 
Doelgroep: 
iedereen

Ontdek hoe leerlingen zelf de luchtkwaliteit in hun omgeving kunnen meten en bijdragen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek!

In dit boeiende GLOBE onderzoeksproject krijgen leerlingen de kans om de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving te onderzoeken met behulp van Palmes buisjes (diffusiebuisjes). De resultaten van dit project worden gebruikt door Bas Mijling van het KNMI om beter inzicht te krijgen in de lokale luchtkwaliteit door heel Nederland en om de inzichten van het satellietinstrument TROPOMI te verbeteren.

Stikstofdioxide (NO2) is een gas dat in Nederland voornamelijk door autoverkeer wordt geproduceerd. Het is een belangrijke indicator voor luchtkwaliteit en heeft diverse effecten op onze gezondheid en leefomgeving. Door deel te nemen aan dit project, werken KNMI en RIVM samen met scholieren aan het vergroten van onze kennis over de luchtkwaliteit.

Wat kun je verwachten?

  • Praktisch onderzoek: Leerlingen gebruiken Palmes buisjes om NO2-niveaus te meten.
  • Wetenschappelijke samenwerking: Het RIVM gebruikt de gegevens voor het krijgen van een beter beeld van NO2 verspreiding in Nederland. 
  • Vergelijkingsmogelijkheden: Leerlingen vergelijken hun meetresultaten met data uit andere delen van Nederland en met de satellietgegevens van TROPOMI.
  • Toegang tot data: Resultaten worden beschikbaar gesteld in een online portaal, waar leerlingen toegang hebben tot een schat aan gegevens voor verdere verwerkingsopdrachten.

Je gaat naar huis met achtergrondinformatie over het project en het belang van luchtkwaliteitsonderzoek. En je krijgt een overzicht van het beschikbare lesmateriaal en hoe dit in de klas gebruikt kan worden.

PS. Een deel van het lesmateriaal is openbaar. Het complete lesmateriaal is beschikbaar voor scholen die lid zijn van GLOBE Nederland. Voor meer informatie, bezoek www.globenederland.nl of kom langs bij onze stand!