ronde 4 (14.30-15.30 uur)workshop

4e: Conceptcartoons als opstap naar onderzoek voor 10 – 14-jarigen

Door: Ed van den Berg samen met Peter Bom, PO-NVON

Vorm: workshop 
Doelgroep: toa`s en docenten onderbouw vmbo/havo/vwo (scheikunde, natuurkunde, techniek, O&O) en leerkrachten W&T

Bij practica krijgen leerlingen doorgaans weinig gelegenheid zelf experimenten te bedenken en daarin het heen-en-weer-denken tussen begrippen en verschijnselen te oefenen. Een laagdrempelige manier daarvoor is gebruik van concept cartoons. Geef een cartoon aan leerlingen in groep 7 (po) of klas 2 (vo) met de opdracht experimenten te ontwerpen om het cartoon verschijnsel nader te onderzoeken, en ze komen zo snel met ideeën dat je ze zelfs moet afremmen.  Dat is natuurlijk slechts het begin. De leerkracht/docent zal de leerlingen moeten begeleiden om hun onderzoeks- en redeneervaardigheden te ontwikkelen. Hoe doe je dat in een klas van 28 leerlingen? Workshop deelnemers doen eerst zelf onderzoek met enkele cartoons.  Vervolgens kijken we naar vakdidactische tools om leerlingen echt aan het denken te zetten. Dit alles met enkele video-voorbeelden uit een groep 7&8 klas ter illustratie.