Aansluiting PO /VO: doorlopende leerlijnen, plusklassen en kansklassen.

Denken in talenten, kansen en mogelijkheden. Bij BLICK op Onderwijs vindt binnen de aangesloten scholen afstemming plaats tussen zeven basisscholen en het IJsselcollege. Concrete doorlopende leerlijnen zijn van belang voor een goede aansluiting tussen PO en VO, maar ook vervolgens voor de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw binnen het VO. We ontvangen de plusklasleerlingen van groep 7 en 8 voor een serie van vier lessen bij ons op school en gaan met een ‘techniek’-bus naar de kansklassen in de basisscholen, klassen met leerlingen die op een meer praktische manier makkelijker tot leren komen.
In de workshop gaan we in op een concrete aanpak in het PO, waar leerlingen in aanraking komen met de mogelijkheden van ICT, Innovatie en Legostudio, met wetenschap en techniek. Als voorbeeld tonen we het maken van een model van de onderarm met hand, die aan een arduino wordt geschakeld om de vingers te kunnen laten bewegen.
Welke mogelijkheden biedt dit en soortgelijke voorbeelden het voortgezet onderwijs op welk niveau dan ook en hoe kunnen ze dan aan een doorlopende leerlijn Techni-Science inhoud geven?
Plenaire inleiding gevolgd door een werkfase en terugkoppeling.

Docenten: Piet Knol en Michel Gleym (Blick op Onderwijs)
Doelgroep: bètadocenten en toa’s geïnteresseerd in de aansluiting PO-VO, groep 7/8 PO en 1e klas VO
Vorm: inspiratiesessie/workshop
Tijd: ronde3, 14.30u – 15.30u