workshop

Actief natuurwetenschappelijk denken

In traditionele lessen start de les vaak met uitleg van theorie, eventueel met een uitgewerkte opgave en gaan de leerlingen tenslotte aan de slag met opgaven uit het boek. In het meest ideale geval zijn alle leerlingen gedurende de les actief met de nieuwe concepten bezig en is daar boven het licht aan. In deze werkgroep worden verschillende werkvormen gedemonstreerd waarbij deelnemers aan het “actief denken” worden gezet. Embodied-learning-werkvormen zoals het uitbeelden van concepten worden met de deelnemers uitgeprobeerd en de didactiek wordt besproken.

Docent: Kars Verbeek (natuurkundedocent en vakdidacticus, Kandinsky College en Radboud Universiteit Nijmegen)
Doelgroep: docenten havo/vwo (onder- en bovenbouw) natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT
Vorm: workshop
Tijd: ronde 3, 14:30 u – 15:30 u