overig

Burgerschap in jouw onderwijs

Door: Patricia Jansen, Thomas More Hogeschool

In maart zijn de concept-kerndoelen burgerschap opgeleverd voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Het nieuwe kerndoel maatschappelijke vraagstukken biedt ruimte om burgerschap te koppelen aan natuur, wetenschap en techniek.

Wil jij aan de hand van praktische voorbeelden jouw natuur, techniek of w&t onderwijs verbinden aan burgerschap? Patricia laat je voorbeelden zien.