Circulaire chemie: chemie als sleutel tot een duurzame samenleving

Afval is grondstof is een bekend begrip, maar hoe doe je dit dan? In deze lezing laat ik zien dat de groene chemie principes het duurzaamheidsdenken in de chemie hebben aangewakkerd, doch om een circulaire economie te kunnen realiseren dienen we ook afval als grondstof voor de chemie te gebruiken waarvoor ook nieuwe (circulaire) chemie voor nodig is (Slootweg et al., Nature Chem. 2019, 11, 190). Door chemische processen echt circulair te maken, kunnen producten bijna onbeperkt hergebruikt worden, met energie als enige input. De chemische sector heeft de mogelijkheid om een leidende rol te spelen bij het bestrijden van schaarste en milieucrises als gevolg van ondoeltreffend afvalbeheer. Om deze milieuproblemen te verzachten en de impact van deze afvalproducten op het milieu te verminderen zijn dringend nieuwe chemische omzettingen nodig die efficiënt hergebruik en recycling van afval mogelijk maken.

Docent: Chris Slootweg (UvA)
Doelgroep: docenten en toa’s scheikunde en techniek, bovenbouw havo/vwo
Vorm: lezing
Tijd: ronde1, 11:15 – 12.15u