lezing

Digitale geletterdheid in samenhang: kansen voor STEM

Door: Anika Embrechts, ROC van Twente
Vorm: Lezing
Doelgroep: docenten vmbo en onderbouw havo/vwo, toa’s, alle vakken

De wereld zit vol met onzichtbare (digitale) technologie, wetenschap, techniek, scheikunde, natuurkunde en wiskunde! Hoe helpen we leerlingen de wereld om zich heen te begrijpen? En wat vraagt dat van ons onderwijs nu en in de toekomst? In de actualisatie van de kerndoelen staan die vragen centraal. In 2022 is daarom ook een team van leerkrachten PO, VO en vakspecialisten gestart met het ontwikkelen van conceptkerndoelen voor het domein Digitale Geletterdheid.

In deze masterclass verkennen we de kansen en mogelijkheden die de verbindingen tussen Digitale Geletterdheid en de bètavakken (Mens en Natuur, Wetenschap & Technologie, Rekenen-Wiskunde) te bieden heeft.