workshop

Is wetenschap fake news? Burgerschap in scheikundecontexten.

Je hebt het vast wel een keer ergens gehoord in coronatijd: “Die wetenschappers vertrouw ik echt niet, want een half jaar geleden zeiden ze dit en nu zeggen ze dat.” Hieruit zou je kunnen opmaken dat veel mensen niet weten wat wetenschappelijke kennis is en hoe wetenschap werkt. Voor ons als docenten is hierin een belangrijke rol weggelegd. Kunnen we, door in ons onderwijs meer aandacht te besteden aan wetenschap en wetenschappelijke kennis, bijdragen aan burgerschapsvorming?
In deze workshop laten we jullie kennismaken met lesmateriaal waarin recent wetenschappelijk scheikundig onderzoek gebruikt wordt als context, en bekijken we de mogelijkheden die dit biedt voor burgerschapsvorming.

Docenten: Tim van Dulmen en Judith Rotink (scheikunde vakdidactiek, UTwente)
Doelgroep: docenten scheikunde, NLT en wetenschapsoriëntatie
Vorm: workshop
Tijd: ronde 3, 14:30 u – 15:30 u