workshop

Leerlingen leren onderzoeken in havo en vwo

Door: Joris Veenhoven, Universiteit Utrecht
Vorm: workshop
Doelgroep: docenten havo/vwo, onder- en bovenbouw

Onderzoeksvaardigheden zitten al decennia in de kerndoelen en eindexamenprogramma’s van de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Toch slagen nog altijd veel scholen er niet in om die vaardigheden systematisch bij leerlingen tot ontwikkeling te laten komen. En dat terwijl leerlingen door zelf onderzoek te doen veel beter voorbereid zijn op wat het hoger onderwijs van hen vraagt.

In deze workshop maak je kennis met de kenmerken van deze onderzoeksdidactiek uit het handboek voor lerend onderzoeken ‘Eureka!’. Daarbij gaan we ook in op hoe recht gedaan kan worden aan het onderscheid tussen havo en vwo.