workshop

Leren onderzoeken met concept cartoons in PO en VO

Bij practica krijgen leerlingen doorgaans weinig gelegenheid zelf experimenten te bedenken en daarin het heen-en-weer-denken tussen begrippen en verschijnselen te oefenen. Een laagdrempelige manier daarvoor is gebruik van concept cartoons. Geef een cartoon aan leerlingen in groep 7 (po) of klas 2 (vo) met de opdracht experimenten te ontwerpen om het cartoon verschijnsel nader te onderzoeken, en ze komen zo snel met ideeën dat je ze zelfs moet afremmen. Dat is natuurlijk slechts het begin. De leerkracht/docent zal de leerlingen moeten begeleiden om hun onderzoeks- en redeneervaardigheden te ontwikkelen. Hoe doe je dat in een klas van 28 leerlingen? Workshop deelnemers doen eerst zelf onderzoek met enkele cartoons. Vervolgens kijken we naar vakdidactische tools om leerlingen echt aan het denken te zetten. Dit alles met enkele video-voorbeelden uit een groep 7&8 klas ter illustratie.
(Meer van dergelijke activiteiten zijn te vinden in het NVON boek “Onderzoeken en Ontwerpen met 4- tot 14-jarigen”.)

Docent: Ed van den Berg (gepensioneerd vakdidacticus, VU Amsterdam)
Doelgroep: leerkrachten/docenten/toa’s in po en vo, natuurkunde/techniek/O&O
Vorm: workshop
Tijd: ronde 1, 11:15 u – 12:15 u