Lezingen 2022

In oktober 2022 werd de openingslezing over drinkwatertechnologie gegeven door prof. dr. ir. Doris van Halem, en de slotlezing over maakonderwijs door Astrid Poot.

Twee emmertjes water brengen – Prof. Dr. Ir. Doris van Halem (TU Delft)

Twee emmertjes water halen we in Nederland al lang niet meer bij de pomp. Ook lopen meisjes nu liever op sneakers dan op klompen. In 2022 zijn we gelukkig gewend dat water 24/7 gebracht wordt naar onze kraan. Het produceren van voldoende veilig drinkwater wordt echter wel steeds uitdagender. De seizoenen zijn extremer, waardoor onze buffers niet altijd meer aan de groeiende watervraag voldoen. Tegelijkertijd vragen nieuwe verontreinigingen, zoals PFAS en antibiotica resistentie, om beter inzicht in onze zuiveringstechnieken. En dan willen we ook graag steeds duurzamer zuiveren, en uiteraard tegen dezelfde lage kosten – ondanks de stijgende energieprijzen. Kan dat eigenlijk wel?

In de openingslezing neemt Doris van Halem (Technische Universiteit Delft) je mee in de wereld van de drinkwatertechnologie langs de dilemma’s waterkwaliteit, duurzaamheid en volksgezondheid.

Maakonderwijs – Astrid Poot, denker/maker en directeur van de stichting Lekker Samen Klooien

Het maakonderwijs heeft op een aantal scholen een stevige plek verworven. Maakonderwijs expert Astrid Poot is daar blij mee. Want maakonderwijs is als een Zwitsers zakmes: kennis, onderzoek, creativiteit en techniek gaan er hand in hand. Toch moeten we ook blijven opletten: nu meer scholen het maken een plek geven, dreigt ook vervlakking en standaardisering.  Maakonderwijs is in iedere klas en op iedere school maatwerk, maken is bij uitstek een persoonlijk proces. Hoe gaan we daarmee om? Lukt het ons voldoende (zowel) de spelende mens en de ambachtsman aan te blijven spreken?

Astrid Poot neemt ons mee in het denken van Johan Huizinga (Homo Ludens), Richard Sennett (De Ambachtsman) en laat zien hoe kunst en wetenschap elkaar versterken. En hoe kennis de basis vormt onder creativiteit.