Masterclass Klimaatverandering

Deze masterclass behandelt de gevolgen van broeikasgasemissies voor de atmosfeer en het wereldwijde klimaat. We gaan in op de natuurkundige achtergrond van opwarming van de aarde en zeespiegelstijging, en de gevolgen voor het weer en weersextremen (hittegolven, droogte, extreme neerslag) in de toekomst. Verder bespreken we hoe klimaatwetenschappers klimaatmodellen en langjarige meetreeksen gebruiken om kennis over de klimaatverandering te vergaren. Ook geven we aan welke aspecten zeker en onzeker zijn in de klimaatdiscussie, zodat deelnemers een solide wetenschappelijke basis hebben om feit en fictie in het klimaatdebat te kunnen onderscheiden. We sluiten af met mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem, en we vragen ons af waar we 4 jaar na het Parijs akkoord staan. Zijn we al (goed genoeg) op de goede weg?

Docent: Imme Benedict (Wageningen Universiteit)
Doelgroep: docenten havo/vwo, vooral natuurkunde en NLT
Vorm: masterclass/lezing
Tijd: ronde2, 13.00u – 14.00u