Lezingen 2021

De lezingen op 22 september 2021 werden gegeven door Michel van Ast en Ad van Wijk. Deelnemers hadden dus een keus: openingslezing A of B.

Michel van Ast (foto: Dorieke Fotografie)

Lezing A – Michel van Ast

50 tinten rood, over de effectieve inzet van ICT in het onderwijs

‘Daar waar je een leraar kunt vervangen door ICT moet je dat onmiddellijk doen,’ is een stelling die veelal tot veel verontwaardiging leidt. Natuurlijk niet! Leren is immers een sociaal proces dat valt of staat met betekenisvolle interactie. Kenmerken die we precies niet aan de computer toekennen. Toch besteden we steeds vaker een deel van het leren van onze leerlingen uit aan allerlei apparaten en algoritmen. Apparaten en algoritmen die het leren zouden moeten verrijken, maar het – door de manier waarop we ze inzetten – eerder in de weg zitten. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat de inzet van technologie goed onderwijs kan verbeteren. Maar dat valt of staat bij de manier waarop die technologie wordt ingezet.

In deze lezing neemt Michel van Ast, docent, lerarenopleider en trainer, je mee langs zijn eigen zoektocht naar de effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Met voorbeelden uit zijn eigen praktijk en uit die van anderen laat hij zien waar en hoe ICT kan bijdragen en wat er voor nodig is om de inzet van ICT in het onderwijs tot een succes te maken. En wat hem betreft begint dat met de vaststelling dat er 50 tinten rood zijn.

Lezing B – Ad van Wijk

Water-stof tot nadenken!

In 1874 schreef Jules Verne in zijn boek ‘The Mysterious Island’ het al. “Ja mijn vrienden, ik ben er van overtuigd dat water op een dag als brandstof zal worden gebruikt en dat waterstof(…) een onuitputtelijke bron van warmte en licht zal vormen!” Hij was een visionair maar krijgt het nu toch bij het rechte eind. Maar waarom nu pas, en welke rol gaat waterstof dan spelen in een duurzaam energiesysteem? Waterstof, net zoals elektriciteit, is namelijk geen energiebron maar een energiedrager, maar waarom hebben we die energiedrager nodig?  

In deze lezing gaat Ad van Wijk (TU Delft en KWR Waterresearch) in op deze systeemrol van waterstof en hoe waterstof kan worden gemaakt, vervoerd, opgeslagen en gebruikt.