workshop

Teaching Kinematics – Creating ‘Hands-on’ Intuition (NL)

Natuurkunde wordt vaak door leerlingen gezien als een ‘wiskundige exercitie’ (Heuvelen, 1991). In mijn eerste jaren als docent benaderde ik de bewegingsleer ook vanuit de vergelijkingen. Mijn leerlingen kenden de definities van speed en velocity en konden complexe wiskundige bewegingsvraagstukken oplossen. Ik was echt in de veronderstelling dat de leerlingen bewegingsleer goed begrepen. Maar tijdens doorvragen kwam steeds weer naar voren: ze begrepen het niet!

Dit inzicht leidde tot een lessenserie voor de onder- en bovenbouw, waarin leerlingen in het eerste deel van deze lessenserie een sterk conceptueel begrip van beweging ontwikkelen door middel van hands-on ervaringen alvorens we naar de wiskundige benadering van bewegingsleer overstappen. De kern van het eerste deel van de lessenserie is dat leerlingen ‘intuïtie’ ontwikkelen voor wat beweging daadwerkelijk is en hoe je over beweging kunt communiceren. Na dit eerste deel kunnen leerlingen:
• een geobserveerde beweging weergeven in meerdere representaties (beschrijving in woorden, bewegingsdiagram en grafieken)
• een weergegeven beweging daadwerkelijk zelf uitvoeren.

Tijdens de workshop zullen wij – een collega en ik – je laten ervaren hoe je ‘hands-on’ intuïtie kunt creëren voor beweging.

Docenten: Patrick Diepenbroek (docent natuurkunde, International School Twente, Enschede) en Femke Boers (Het Stedelijk Lyceum, Enschede)
Doelgroep: docenten natuurkunde havo/vwo onder- en bovenbouw
Vorm: workshop
Tijd: ronde 2, 13:00 u – 14:00 u