workshop

Vakvernieuwing voor de natuurwetenschappen: wat brengt dat?

De examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken voor de bovenbouw vmbo, havo en vwo worden herzien. Met name in het vmbo was dat hard nodig. Inmiddels is een vakvernieuwingscommissie onder regie van SLO gevormd die twee jaar aan de slag gaat.

De NVON is nauw betrokken bij deze ontwikkeling en levert feedback tijdens het hele traject. Daarvoor zijn een NVON-commissie Onderwijsontwikkeling én een klankbordgroep ingericht. Hoe levert de NVON feedback? Op welke manier kun je als lid op de hoogte blijven en je visie delen? Wat brengt deze vernieuwing van de examenprogramma’s voor onze vakken?

Ontdek tijdens deze activiteit hoe deze vakvernieuwing er uit ziet en hoe je daar via de NVON bij betrokken kunt zijn.

Docent: Jan Jaap Wietsma (voorzitter NVON) samen met leden van de vakvernieuwingscommissie
Doelgroep: docenten en toa’s vmbo en havo/vwo bovenbouw
Vorm: lezing/introductie gevolgd door gesprek met de deelnemers
Tijd: ronde 2, 13:00 u – 14:00 u