workshop

Zorgen om/voor fysieke veiligheid in het practicumlokaal

We – NVON en Voion – gaan met je in gesprek over wat op school echt geregeld moet zijn als leerlingen praktische opdrachten uitvoeren. Vooral als gereedschap of materiaal gebruikt wordt, waarbij als iets misgaat een pleister plakken niet genoeg is. Wie moet nu eigenlijk wat doen en hoe zit het met verantwoordelijkheidsverdeling?
En we willen tips van de deelnemers.
Om docenten en toa’s te ondersteunen heeft de NVON met Voion twee websites gemaakt over ‘arboveiligheid’: Techniek & Technologie (onderbouw) en Veilig Practicum (binask). Op die websites staat wat docenten en toa’s als minimale voorwaarden beschouwen om hun werk goed te kunnen doen en dus ook hun leerlingen kunnen behoeden voor ongelukken.
Bekijk die websites, we willen weten wat beter moet, wat mist. We maken graag gebruik van je praktische ervaring!

Docenten: Rick van Workum (Voion) en Harry Olde Reuver of Briel
Doelgroep: iedereen die leerlingen begeleidt bij lesactiviteiten met een veiligheidsrisico
Vorm: in gesprek met…
Tijd: ronde 3, 14:30 u – 15:30 u